Ανάλυση περιπτώσεων


Τίτλοι ιδιοκτησίας
            με τίτλους ιδιοκτησίας
                        παλαιότητα τίτλων
πριν το 1885
                        μετά το  1885
            χαρακτηρισμός έκτασης κατά την αγορά
                        γεωργική έκταση
                        δασική έκταση
χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας


Οικοδομική άδεια (αφορά κτίσματα)
με άδεια
υπόσχεση άδειας ( οικοδομικοί συνεταρισμοί)
            χωρίς άδεια

νομιμοποίηση  (αφορά κτίσματα χωρίς άδεια)
τακτοποιημένα με το νόμο Τρίτση
μη τακτοποιημένα

Χρόνος οικοδόμησης
            πριν το 2011
            πριν το 2003
            πριν το  νόμο Τρίτση

Ποσοστό κάλυψης  έκτασης
μεγάλο
μέτριο
μικρό

Είδος κάλυψης
            δένδρα
            θάμνοι

Χρόνος κάλυψης
            διαχρονικά
            παλαιότερα (πότε ;) δασική έκταση  σήμερα  γεωργική
            παλαιότερα (πότε ;) γεωργική έκταση σήμερα δασική
           
Οικιστική ανάπτυξη περιοχής
μεγάλη
μέτρια
μικρή
                        καθόλου


Εγγύτητα σχεδίου πόλης
εκτός σχεδίου
      εντός ζώνης
      πλησίον σχεδίου
      μακριά από σχέδιο
εντός σχεδίου


Ένταξη σε σχέδιο  πόλης
είχε ενταχθεί αλλά καταργήθηκε  
είχε προγραμματιστεί αλλά δεν ολοκληρώθηκε  
δεν υπήρξε σχεδιασμός για ένταξη

Σημαντικότητα για οικονομική ανάπτυξη
            Μεγάλη
            Μέτρια
            Μικρή

Από όλους τους διαφορετικούς συνδυασμούς προκύπτουν πολλές περιπτώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου